Cooperativa Agrícola S.C.J.Coop.V. - Calidad y Servicio al Cliente

100 años de Cooperativismo Agrario en Algemesí

Nuestro KAKI Persimon apreciado por los consumidores

la mayor cooperativa citrícola del país

NOTICIAS

Noticias

 

 

12/05/2020 LA GESTORA INFORMA:

La gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V. vol comunicar als socis els acords i actuacions que estem fent.

En la sessió d‘onze de maig hem decidit que el cap del departament de RRHH, Ximo Ferragud, comence un acord amb Jose Alfonso Ortega -Director de la OPFH- per a la finalització o extinció del seu contracte de direcció.

Volem comunicar que hem acordat amb el senyor Vicent Ferrís -Director Tècnic de Copal- que quan tinga lloc el cessament ocuparà el càrrec de Director General de forma provisional fins que tinga lloc el nomenament d’un nou gerent.

Volem informar també del procés electoral a fi de constituir el nou Consell Rector. Com vostés sabran les reunions de gent -com és el cas d’una assemblea- estan subjectes als decrets-lleis del Govern Central. En aquest sentit s’estableix un calendari segons comunitats i àrees sanitàries que depèn del compliment de determinades circumstàncies de salut pública. Només hi haja les condicions legals per a realitzar l’assemblea i les eleccions ho comunicarem adoptant al nostre cas les normes legals per a posar-ho marxa. En aquest assumpte estem sempre en contacte amb l’advocat de la Federació de Cooperatives.

LA GESTORA PROVISIONAL


INFORMACIÓN A NUESTROS SOCIOS

La gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V. quiere comunicar a los socios los acuerdos y actuaciones que estamos haciendo.

En la sesión del once de mayo hemos decidido que el jefe del departamento de RRHH, Ximo Ferragud, empiece un acuerdo con José Alfonso Ortega -Director de la OPFH- para la finalización o extinción de su contrato de dirección.

Queremos comunicar que hemos acordado con el señor Vicent Ferrís -Director Técnico de Copal- que cuando tenga lugar el cese ocupará el cargo de Director General de forma provisional hasta que tenga lugar el nombramiento de un nuevo gerente.

Queremos informar también del proceso electoral a fin de constituir el nuevo Consejo Rector. Cómo ustedes sabrán las reuniones de gente -como es el caso de una asamblea- están sujetas a los decretos leyes del Gobierno Central. En este sentido se establece un calendario según comunidades y áreas sanitarias que depende del cumplimiento de determinadas circunstancias de salud pública. Solo haya las condiciones legales para realizar la asamblea y las elecciones lo comunicaremos adoptando a nuestro caso las normas legales para ponerlo marcha. En este asunto estamos siempre en contacto con el abogado de la Federació de Cooperatives.

LA GESTORA PROVISIONAL

20/03/2020 LA GESTORA INFORMA:

En estes circumstàncies de l’Estat d’Alarma proclamat per les autoritats públiques, la gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V., vol comunicar les actuacions que estem fent. En els respectius comptes tindran un poc més de detall.

Seguint la proposta de l’assemblea de 20 de febrer. sobre les instal·lacions per a treballar el caqui, estem parlant amb els tècnics de la Copal per a adoptar una alternativa viable i de pressupost més modest. A l’hora que estem pendents de les respostes de les empreses contractants i de RODA a les modificacions. Ho estem fent -després de consultar l’advocat contractat per la cooperativa- recolzant-nos en la Llei de Cooperatives que permet els rectors d’adoptar decisions en cas d’urgència. Continuarem informant-ne al soci.

Volem transmetre-vos tranquilitat perquè la cooperativa està treballant per a pagar les liquidacions segons el calendari previst (hui apareix la liquidació de clemenvilla), com també les nòmines i salaris dels treballadors en els terminis habituals.

Volem també donar moltíssimes gràcies a tot el personal de totes les instal·lacions cooperatives i de camp que acudeix a treballar perquè és necessària la seua presència física. Volem que tots socis i treballadors complisquen les normes per a evitar els contagis

Finalment, la gestora està fent les reunions i adoptant les decisions necessàries per a tractar els assumptes que no es poden diferir.

LA GESTORA PROVISIONAL


LA GESTORA INFORMA

En estas circunstancias del Estado de Alarma proclamado por las autoridades públicas, la gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V., quiere comunicar a nuestros socios los acuerdos y actuaciones que estamos haciendo.

En la asamblea de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) del 12 de marzo estaba el punto primero del orden del día (Programa Operativo 2020 y las alternativas de las instalaciones de caqui). Después de hablar con los técnicos de la Copal hemos decidido adoptar una alternativa y presupuesto más modesto, pero estamos pendientes de las respuestas de las empresas contratantes y de RODA a las modificaciones. Lo estamos haciendo -tras consultar el abogado contratado por la cooperativa- apoyándonos en la Ley de Cooperativas que permite los rectores adoptar decisiones en caso de urgencia.

Por otra parte, queremos transmitiros tranquilidad ya que la cooperativa está trabajando para pagar las liquidaciones según el calendario previsto (hoy hemos anunciado la liquidación de clemenvilla), así como las nóminas y salarios de los trabajadores en los plazos habituales.

Queremos también dar muchísimas gracias a todo el personal de todas las instalaciones cooperativas y campo que acude a trabajar porque es necesaria su presencia física.

Finalmente, la gestora está haciendo las reuniones y adoptando las decisiones necesarias para tratar los asuntos que no se pueden diferir.

 LA GESTORA PROVISIONAL

17/03/2020:  RECOMENDACIONES PARA LOS SOCIOS DE COPAL

Señores socios:

  • Utilicen los teléfonos para las gestiones con la cooperativa, se puede hacer casi todo.

  • Evitan acudir a las oficinas y almacenes de la COPAL, excepto las compras de fitosanitarios, abonos…

  • Mantengan la distancia y cumplan las normas del estado de alerta.

LA GESTORA PROVISIONAL


RECOMANACIONS PER ALS SOCIS DE COPAL

Senyors socis:

  • Utilitzen els telèfons per a les gestions amb la cooperativa, es pot fer quasi tot.

  • Eviten acudir a les oficines i magatzems de la copal, excepte les compres de fitosanitaris, adobs…

  • Mantinguen la distància i complisquen les normes de l’estat d’alerta.

LA GESTORA PROVISIONAL

PRODUCTOS

Productos

CALIDAD

Calidad

MARCAS

Marcas

COPAL
LOVA
ODETTE
COPALSOL

EMPLEO

Empleo

 

 

CONTACTO

Contacto

 

 

DATOS DE CONTACTO :
Domicilio: C/ Copal, 1. 46680 Algemesí (Valencia – España)
Tel. Centralita: +34 96 248 05 00
Tel. Almacen de Abonos: +34 96 242 81 06
Fax: +34 96 248 44 21
E-mail: soporte@copal.es

HORARIO OFICINA:  LUNES A VIERNES Mañanas 07:30 a 14:30
ALMACÉN ABONOS: LUNES A VIERNES Mañanas 06:30 a 14:30 SÁBADOS Mañanas 06:30 a 12:00
HORARIO COPAL-CHARTER:   LUNES A SÁBADO Mañanas 07:00 a 20:00 DOMINGOS Mañanas 07:30 a 13:00