SENSE DIFAMACIONS: DADES

Algemesí, a 30 de gener de 2020

Començarem pel principi, i acabarem pel final.

El Plec de Condicions, acceptat per totes les empreses constructores (incloses les dos que ara es queixen) ha estat redactat per Grupotec, qui és la enginyeria autora del Projecte i una de les més prestigioses radicada a València.
Quan se va fer la primera ronda de licitacions es cometeren dos errors per part del departament encarregat de cursar-les a les empreses i així se va informar a totes elles:
El primer va ser indicar que, a més de remetre les ofertes en sobre tancat a l’atenció del President de la COPAL, se enviaren també per correu electrònic, al Director de l’OPFH i a la pròpia enginyeria Grupotec; el paràgraf que contenia aquesta frase, (inclosa habitualment per les enginyeries que redacten els projectes, però que havia estat expressament eliminada de la redacció definitiva de la convocatòria) se va mantenir per error en el comunicat final a les empreses licitadores.
El segon error fou que el comunicat que s’havia de remetre a totes les empreses de la llista ometia a una d’elles, deixant-la sense temps material per a remetre la seva oferta. Davant d’aquestes lamentables circumstàncies, el Consell Rector va decidir ampliar un dia el termini per a rebre la totalitat de les licitacions i en l’acte d’apertura de les pliques, comunicar que anàvem a una segona ronda, on no més quedarien quatre empreses, les més econòmiques fins a eixe moment. El motiu clar era que hi podien haver dubtes de que la informació d’algunes empreses haguera arribat a coneixement d’altres empreses competidores.
En la segona ronda s’informà a les empreses finalistes que havien de remetre únicament oferta d’un dels cinc grans blocs en els que es divideix l’obra (en el cas que ens ocupa l’obra civil i la urbanització) ja que la cooperativa anava a exercir el seu dret (en clàusula legal i acceptada per totes les empreses constructores, incloses les que ara es queixen) de contractar directament qualsevol partida.
Esta opció requereix més esforç i control de la gestió de l’obra per part del promotor, però garanteix que, al contractar directament amb cada una de les empreses especialitzades, s’obté millor preu, entre altres coses perquè s’eviten els intermediaris que no executen aquest capítols, per no ser la seva especialitat, i subcontracten estes feines. Per a subcontractar elles, ho fa la COPAL directament i s’estalvia la diferència. El resultat d’aquesta decisió és el següent:

Ara, les empreses que aparentment eren més econòmiques deixen de ser-ho, malgrat que estan oferint preu en allò que són especialistes. Si una empresa ja és la més cara en la seva especialitat, quant més cara serà en allò que no fa ella? La diferència entre la més econòmica i la més costosa, no més en aquest primer capítol de l’obra civil, es de 116.105,47 € (es a dir, més de 19.000.000 de les antigues pessetes). Es tracta del preu més car de totes (un 10,71% més), i correspon a les dos empreses que ara es queixen.
A destacar que aquesta diferencia es produeix no més en aquest primer capítol de l’obra, i que encara en queden quatre més en els que se seguiran estalviant diners, seguint la mateixa pauta. Les ofertes se presenten en sobre tancat, amb segell de registre d’entrada, en horari i data concreta i reduïda i són obertes en presència de les empreses eixe mateix dia per la vesprada.
Senyors de Construcciones Rubio y Construcciones Técnicas: és lícit que les empreses que Vostès representen defensen els seus interessos, es deuen als seus socis. Igual de lícit que els representants de la COPAL ho facen també, en nom dels seus socis, per aconseguir el màxim estalvi. No és que les persones que Vostès indiquen no siguen idònies: es la seva oferta la que no ho és. Estem parlant de molts diners, i això no es contradiu amb ninguna iniciativa de la COPAL, que és qui va reunir en una taula als principals actors econòmics de la nostra ciutat i la que treballa activament en tots els altres llocs on té representació dins del sector.
L’esforç i cost al que fan referència al redactar les seves ofertes es limita a copiar els preus de les empreses que Vostès anaven a subcontractar, afegint la “goteta” corresponent. Si subcontracta la COPAL, s’estalvia eixa despesa. I van a ser més diners a mesura que continue l’obra. De tot se donarà complida informació amb les oportunes reunions que convocaran als socis de la COPAL, que són els que ho paguen tot i tot ho han de saber: l’empresa adjudicatària?: Guerola Transfer; amb quin interès?: de moment, 116.105,47 euros, després més; per a qui?: únicament per al soci de la COPAL.
Vostès foren els que parlaren personalment, en cada encontre “casual”, amb el President, el Director de l’OPFH i també amb algun membre del Consell Rector. Repartiren “apretons” de mans, somriures i colpets a les esquenes… ara tot això ha desaparegut, i es materialitzen les amenaces velades que ja ens feren el mateix dia que els comunicàrem la decisió del Consell Rector. Quan les persones confien en les seues possibilitats, no és necessari fer totes aquestes coses. En aquest tema Vostès han canviat, però la COPAL és la mateixa. Bé, tal vegada alguna cosa ha canviat: la forma d’adjudicar les obres milionàries.
“Desconfianza, ética, deleznable, mezquino, praxis, voluntad…” són paraules que no deurien ser emprades per qualsevol.

 

CONSELL RECTOR DE COPAL

 
>>Baixar-se el document: Rèplica a la Carta Oberta dirigida a COPAL per la UTE Construcciones Rubio i Construcciones Técnicas