En estes circumstàncies de l’Estat d’Alarma proclamat per les autoritats públiques, la gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V., vol comunicar les actuacions que estem fent. En els respectius comptes tindran un poc més de detall.

Seguint la proposta de l’assemblea de 20 de febrer. sobre les instal·lacions per a treballar el caqui, estem parlant amb els tècnics de la Copal per a adoptar una alternativa viable i de pressupost més modest. A l’hora que estem pendents de les respostes de les empreses contractants i de RODA a les modificacions. Ho estem fent -després de consultar l’advocat contractat per la cooperativa- recolzant-nos en la Llei de Cooperatives que permet els rectors d’adoptar decisions en cas d’urgència. Continuarem informant-ne al soci.

Volem transmetre-vos tranquilitat perquè la cooperativa està treballant per a pagar les liquidacions segons el calendari previst (hui apareix la liquidació de clemenvilla), com també les nòmines i salaris dels treballadors en els terminis habituals.

Volem també donar moltíssimes gràcies a tot el personal de totes les instal·lacions cooperatives i de camp que acudeix a treballar perquè és necessària la seua presència física. Volem que tots socis i treballadors complisquen les normes per a evitar els contagis

Finalment, la gestora està fent les reunions i adoptant les decisions necessàries per a tractar els assumptes que no es poden diferir.

LA GESTORA PROVISIONAL


LA GESTORA INFORMA

En estas circunstancias del Estado de Alarma proclamado por las autoridades públicas, la gestora provisional de la COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP. V., quiere comunicar a nuestros socios los acuerdos y actuaciones que estamos haciendo.

En la asamblea de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) del 12 de marzo estaba el punto primero del orden del día (Programa Operativo 2020 y las alternativas de las instalaciones de caqui). Después de hablar con los técnicos de la Copal hemos decidido adoptar una alternativa y presupuesto más modesto, pero estamos pendientes de las respuestas de las empresas contratantes y de RODA a las modificaciones. Lo estamos haciendo -tras consultar el abogado contratado por la cooperativa- apoyándonos en la Ley de Cooperativas que permite los rectores adoptar decisiones en caso de urgencia.

Por otra parte, queremos transmitiros tranquilidad ya que la cooperativa está trabajando para pagar las liquidaciones según el calendario previsto (hoy hemos anunciado la liquidación de clemenvilla), así como las nóminas y salarios de los trabajadores en los plazos habituales.

Queremos también dar muchísimas gracias a todo el personal de todas las instalaciones cooperativas y campo que acude a trabajar porque es necesaria su presencia física.

Finalmente, la gestora está haciendo las reuniones y adoptando las decisiones necesarias para tratar los asuntos que no se pueden diferir.

 LA GESTORA PROVISIONAL